ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΕ SMITH

16/01/2013 18:02
Οι Hawks ανακοίνωσαν την τιμωρία με έναν αγώνα αποκλεισμό και την επιβολή προστίμου στον Josh Smith λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

NBA Greece Social