ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: REX CHAPMAN

06/10/2014 10:03
Η στήλη “Μαθήματα Ιστορίας” θυμάται τον Rex Chapman, έναν φονικό σουτέρ, τον οποίο οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να εξελιχθεί στον παίκτη που μπορούσε.

NBA Greece Social