ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ HOF

15/08/2014 17:08
Οι φωτογραφήσεις, οι πλάκες, οι λόγοι... Παρακολουθήστε τι έγινε πίσω και μπροστά από τις κουρτίνες στη φετινή τελετή του Hall Of Fame.

NBA Greece Social