ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο (τον "Ιστότοπο"). Η πρόσβαση και η χρήση από μέρους σας, του Ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου του Ιστότοπου) και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και η χρήση του, υποδηλώνει ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση του Ιστότοπου. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν, ή να γίνει προσθήκη νέων προϋποθέσεων, ανά πάσα στιγμή. Οι όποιες τέτοιες αλλαγές ή προσθήκες θα εμφανίζονται με την ενημέρωση αυτής της ανάρτησης. Παρακαλούμε ελέγχετε περιοδικά τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου από μέρους σας, μετά από την ανάρτηση αλλαγών στους όρους (συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου), θα σημαίνει πως αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 • Ιδιοκτησία και περιορισμοί χρήσης
 • Λειτουργίες μηνυμάτων
 • Υποβολές
 • Ψηφοφορίες, διαγωνισμοί και κληρώσεις
 • Σύνδεσμοι
 • Τμήμα Περιεχομένου
 • Αποποίηση εγγυήσεων και ζημιών – περιορισμός ευθύνης
 • Ειδοποίηση
 • Αποζημίωση
 • Τερματισμός υπηρεσίας
 • Λογισμικό
 • Ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
 • Επιλογή Εφαρμοστέου Δικαίου
 • Διάφορα

 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Ο παρόν ιστότοπος nba.sport24.gr λειτουργεί από την εταιρεία Lenok Ltd κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την NBA Properties, Inc (“NBAP”). O συσχετιζόμενος με τον παρόν ιστότοπος nba.com λειτουργεί από την Turner Digital Basketball Services, Inc. (“Turner”) κατόπιν συμφωνίας με την NBA Media Ventures, LLC ("NBAMV"), την NBA TV, LLC (“NBATV”) και την  NBA Properties, Inc. (Οι “NBAP”) (NBAMV, NBATV και NBAP συλλογικά αναφέρονται ως οι (“Συνεργαζόμενες Εταιρείες του NBA ”). Η Lenok θα αποκαλείται εφεξής στο παρόν έγγραφο ως, ο “Διαχειριστής.”  
 
Το περιεχόμενο και το υλικό που σχετίζεται με την καλαθοσφαίριση και που περιέχονται στον ιστότοπο (όπως, ενδεικτικά, οπτικοαουστικό υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, στατιστικά, ενημερωμένα αποτελέσματα, λογότυπα και άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με το NBA και τις ομάδες μέλη του) ("Καλαθοσφαιριστικό Περιεχόμενο"), είτε ανήκει στο Διαχειριστή είτε του έχει παραχωρηθεί με αδειοδότηση . Κανένα τμήμα του Καλαθοσφαιριστικού Περιεχομένου από τον Ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να φορτωθεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να αντιγραφεί ,να προβληθεί δημοσίως ή να χρησιμοποιηθεί με άλλους τρόπους από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή ή του NBAP. 
 
Ο Διαχειριστής λειτουργεί τον Ιστότοπο για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία. Περιηγηθείτε ελεύθερα στον Ιστότοπο. Μπορείτε να κάνετε λήψη του υλικού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε μεμονωμένο υπολογιστή, για την δική σας μονάχα προσωπική και μη-εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα σεβαστείτε όλες τις ειδοποιήσεις που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα και θέματα ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο υλικό. Δεν μπορείτε όμως, να διανείμετε, να αναπαράγετε, να αναδημοσιεύσετε, να προβάλετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναρτήσετε εκ νέου, να προμηθεύσετε σύνδεσμο ή να χρησιμοποιήσετε το υλικό που περιέρχεται στον Ισότοπο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή αλλού, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή. Η τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του υλικού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο, αποτελεί παραβίαση των πνευματικών και λοιπών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Διαχειριστή. 
 
Το όνομα και το λογότυπο της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης / National Basketball Association ("NBA") καθώς και τα ονόματα και λογότυπα του NBA.com και των ομάδων του NBA, αποτελούν ιδιοκτησία της NBA Properties, Inc. και των ομάδων μελών του NBA. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα "Εμπορικά Σήματα") που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, αποτελούν τα Εμπορικά Σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τίποτα απ’ ότι εμπεριέχεται στον Ιστότοπο, δεν πρέπει να εκληφθεί ως εκχώρηση, σιωπηρή ή υπονοούμενη ή άλλη, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στον Ιστότοπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη του. Η χρήση από μέρους σας, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, εκτός του πλαισίου που καθορίζεται στους Όρους Χρήσης, απαγορεύεται αυστηρώς.  
 
Εικόνες  ανθρώπων ή τοποθεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, είναι είτε ιδιοκτησία του Διαχειριστή, είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν έγκρισης. Η χρήση των εικόνων αυτών από μέρους σας ή από άλλους με τη δική σας έγκριση, απαγορεύεται εκτός και αν επιτρέπεται ρητά από τους Όρους Χρήσης ή μέσω συγκεκριμένης συγκατάθεσης η οποία παρέχεται σε άλλο σημείο του Ιστότοπου. Τυχόν  χρήση των εικόνων αυτών χωρίς έγκριση, ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, περί εμπορικών σημάτων, περί προσωπικού απορρήτου, δημοσιότητας καθώς και κανονισμών και διατάξεων περί επικοινωνίας.  Ο Διαχειριστής ούτε εγγυάται ούτε εξασφαλίζει ότι η από μέρους σας χρήση υλικού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο, δεν θα αποτελεί παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι ούτε ανήκουν αλλά ούτε άλλως πως σχετίζονται με το Διαχειριστή. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ   
 
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να προσφέρει δυνατότητες αποστολής μηνυμάτων ή αναρτήσεων σε σχέση με διάφορες λειτουργίες, όπως Λίστες Επιθυμιών (Wish Lists), Λίστες Αγαπημένων των Θαυμαστών (Fan Favorites Lists), και Κριτικές Πελατών (Customer Reviews), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές συνομιλίες με ειδικούς καλεσμένους, online δημοσκοπήσεις και αιτήσεις, καθώς και φόρουμ επικοινωνίας με άλλους χρήστες. ("Λειτουργίες Μηνυμάτων"). Για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Λειτουργία Μηνυμάτων, ενδέχεται να σας ζητηθούν ακριβείς και πλήρεις προσωπικές πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι οποίες θα συλλεχθούν βάσει της Πολιτικής Απορρήτου του Ιστότοπου αυτού. 
 
Οφείλετε να χρησιμοποιείτε τις Λειτουργίες Μηνυμάτων με υπεύθυνο τρόπο. Απαγορεύεται να διαβιβάσετε οποιοδήποτε μήνυμα ("Μήνυμα") σχετικό με οποιαδήποτε Λειτουργία Μηνυμάτων, το οποίο: (i) περιορίζει ή δυσχεραίνει κάποιον άλλο χρήστη από το να κάνει χρήση και να λάβει ευχαρίστηση από τον Ιστότοπο (ii) είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προκατειλημμένο, εμπρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, σεξουαλικό ή απρεπές (iii) συνιστά, συνηγορεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά ή οποία αποτελεί ή οδηγεί σε ποινικό αδίκημα, αστική ευθύνη ή άλλη παραβίαση οποιουδήποτε τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς νόμου (iv) παραβιάζει, λογοκλέπτει ή καταπατά τα δικαιώματα τρίτων, όπως, ενδεικτικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα προσωπικού απορρήτου, ή δημοσιότητας καθώς και όποιο άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα (v) περιέχει ιό ή άλλο επιβλαβές στοιχείο (vi) περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, ή άλλο υλικό εμπορικής φύσεως (vii) περιέχει διαφήμιση, υλικό προώθησης ή εμπορική άγρα πελατών οποιασδήποτε φύσεως (viii) αποτελεί ή εμπεριέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις προέλευσης ή γεγονότα ή (ix) περιέχει υλικό άσχετο με τη θεματική κατηγορία της Λειτουργίας Μηνυμάτων.  
 
Ο Διαχειριστής θα έχει το δικαίωμα άλλα όχι την υποχρέωση, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επανεξετάσει, να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιοδήποτε Μήνυμα διαβιβαστεί σε οποιαδήποτε Λειτουργία Μηνυμάτων το οποίο: (i) παραβιάζει οποιονδήποτε όρο των Όρων Χρήσης ή (ii) είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομο, προσβλητικό ή ακατάλληλο. Ανάλογα με τη φύση της παράβασης, ο Διαχειριστής θα μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι ο Διαχειριστής θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε νόμιμη αρχή ή με δικαστική απόφαση - εντολή που ζητά ή διατάσσει τον Διαχειριστή να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες όποιου χρήστη υποβάλει Μήνυμα το οποίο παραβιάζει τους προαναφερθέντες όρους σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου.  
 
Αν και ο Διαχειριστής ενδέχεται περιστασιακά να παρακολουθεί ή να εξετάζει Μηνύματα που έχουν υποβληθεί σε συζητήσεις, συνομιλίες, αναρτήσεις, διαβιβάσεις, πίνακες ανακοινώσεων και λοιπά, εντός του Ιστότοπου, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει κάτι τέτοιο και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση η οποία προκύπτει από το περιεχόμενο οποιουδήποτε Μηνύματος, ούτε για το όποιο σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράβλεψη, ψεύδος, αισχρότητα, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο, ή ανακρίβεια εμπεριέχεται σε αυτό. Η εμφάνιση του όποιου Μηνύματος σε κάποια Λειτουργία Μηνυμάτων δεν αποτελεί έγκριση ή επιδοκιμασία εκ μέρους του Διαχειριστή. 
 
Μηνύματα που υποβάλλονται στον Ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλη μέθοδο τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις και λοιπά, είναι, και θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και ως μη υποκείμενα στην ιδιοκτησία κάποιου προσώπου. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε Μήνυμα στον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες γνωστοποιείτε εντός αυτού (i) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους (ii) δεν είναι εμπιστευτικές και μπορεί να διαβαστούν ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτους (iii) δεν δημιουργούν καμία εμπιστευτική, συμβατική, ή άλλη σχέση μεταξύ υμών και των Διαχειριστών εκτός από αυτές που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης και (iv) υπόκειται στην εκχώρηση δικαιωμάτων προς τον Διαχειριστή που περιγράφεται στην παράγραφο 3 παρακάτω. 
 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ  
 
Διαβιβάζοντας οποιοδήποτε Μήνυμα στον Ιστότοπο (βλέπετε Παράγραφο 2 αναφορικά με "Μηνύματα") ή υποβάλλοντας δημιουργικές ιδέες, τεχνογνωσία, τεχνικές, προτάσεις, γνώμες, ψήφους ή υλικό (συλλογικά "Υποβολές"), παραχωρείτε αυτομάτως στο Διαχειριστή το αέναο, απαλλαγμένο από αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων, μη-αποκλειστικό, απεριόριστο, παγκόσμιο και αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια, για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων βάσει αυτού, διανομή, δημόσια προβολή ή εμφάνιση των Μηνυμάτων και Υποβολών αυτών, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία είτε αυτά είναι γνωστά επί του παρόντος είτε δημιουργηθούν μελλοντικά, για οποιονδήποτε σκοπό, όπως ενδεικτικά, για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, καθώς και για εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών σε τρίτους (συλλογικά τα "Δικαιώματα"). Όλες οι Υποβολές, είτε αιτούμενες είτε αυτόκλητες, θα καθίστανται και θα παραμένουν ιδιοκτησία του Διαχειριστή. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε υποβληθεί από μέρους σας στον ιστότοπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από το Διαχειριστή ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ΝΒΑ για οποιονδήποτε σκοπό, τώρα ή μελλοντικά, χωρίς καμία πληρωμή προς εσάς και χωρίς περαιτέρω έγκριση από εσάς. Ο Διαχειριστής έχει επίσης το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να χρησιμοποιήσει το όνομά σας σε σχέση με τη μετάδοση, εκτύπωση, online δημοσίευση ή άλλη χρήση της Υποβολής σας. 
 
A. Αιτηθείσες Υποβολές: Ανά διαστήματα, ο Διαχειριστής μπορεί να ζητά Υποβολές από τους επισκέπτες του ιστοτόπου, όπως, ενδεικτικά, πληροφορίες, ιδέες, δημιουργικό ή άλλο υλικό. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούνται οι αιτηθείσες Υποβολές, παρακαλούμε εξετάστε τις όποιες ανακοινώσεις προγραμματισμένης χρήσης, που αναρτώνται στα σημεία όπου αιτούμαστε τις Υποβολές.  Η παροχή πληροφοριών εκ μέρους σας ως απόκριση σε ένα τέτοιο αίτημα, αποτελεί εκχώρηση εκ μέρους σας στο Διαχειριστή, των Δικαιωμάτων που περιγράφονται παραπάνω. 
 
B. Αυτόκλητες Υποβολές: Αν και μας ευχαριστεί να ακούμε από τους θαυμαστές του  και τα σχόλιά σας σχετικά με τον Ιστότοπο και το NBA είναι ευπρόσδεκτα, δυστυχώς η πολιτική του Ιστότοπου δεν μας επιτρέπει να δεχόμαστε ή να λαμβάνουμε υπόψη αυτόκλητες Υποβολές. Ελπίζουμε να κατανοείτε ότι στόχος της πολιτικής αυτής, είναι η αποφυγή πιθανών, μελλοντικών παρεξηγήσεων, νομικής ή άλλης φύσεως, όταν δημιουργικές ιδέες ή υλικό που έχει αναπτυχθεί από το Διαχειριστή ή το NBA, ενδέχεται να έχει ομοιότητες με δικές σας Υποβολές. Συνεπώς, σας ζητούμε να μην μας αποστέλλετε αυτόκλητες υποβολές, και δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία υποχρέωση για εξέταση τέτοιων Υποβολών ούτε αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη που απορρέει από ομοιότητες μεταξύ δικών σας υποβολών και μελλοντικών προϊόντων ή προγραμμάτων του NBA. Σε περίπτωση όμως που αποστείλετε αυτόκλητη Υποβολή, η Υποβολή αυτή θα θεωρηθεί και θα παραμείνει ιδιοκτησία του Διαχειριστή. Όπως ισχύει και με τις αιτηθείσες Υποβολές, η αποστολή κάποιας αυτόκλητης Υποβολής θα συνιστά εκχώρηση από μέρους σας στο Διαχειριστή, των Δικαιωμάτων που περιγράφονται παραπάνω. 
 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ  
 
Ο Ιστότοπος, ενδέχεται να σας προσφέρει τη δυνατότητα να ψηφίσετε σε σχέση με συγκεκριμένα γεγονότα όπως το All-Star Game, καθώς και την ευκαιρία συμμετοχής σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Ψηφίζοντας ή συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις, υποδηλώνετε τη συμφωνία σας με όλους τους ειδικούς όρους που διατυπώνονται στον Ιστότοπο και που ισχύουν για ψηφοφορίες, διαγωνισμούς και κληρώσεις καθώς και με τους όρους που διατυπώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  
 
Οι παρακάτω περιορισμοί ισχύουν για όλους τους συνδέσμους για τον Ιστότοπο, από οποιονδήποτε, online, ενσύρματο ή ασύρματο ή άλλο ιστότοπο, υπηρεσία ή πρόγραμμα περιήγησης:  
 
A. On-line, ενσύρματοι, ασύρματοι, ή άλλοι ιστότοποι, υπηρεσίες ή προγράμματα περιήγησης αδειοδοτημένοι από ή σχετιζόμενοι με οποιαδήποτε οντότητα η οποία τακτικά προωθεί οποιοδήποτε προϊόν (π.χ. ενδύματα ή υπολογιστές), μάρκα (π.χ. Nike ή Gatorade) ή υπηρεσία (π.χ. παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών ή προμηθευτές εισιτηρίων) δηλαδή (κάποιος "Εμπορικός Ιστότοπος"), δεν επιτρέπεται να συνδέεται με τον ιστότοπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή, ακόμη και αν η σελίδα/περιοχή από την οποία προέρχεται ο σύνδεσμος δεν προωθεί προϊόν, μάρκα ή υπηρεσία.  
 
B. Ιστότοποι, υπηρεσίες ή προγράμματα περιήγησης εκτός από Εμπορικούς Ιστότοπους (π.χ. ιστότοποι φιλάθλων, ιστότοποι εμπορικών επιμελητηρίων, μηχανές αναζήτησης, ευρέως διαθέσιμα προγράμματα περιήγησης  Internet) ("Επιτρεπτοί Ιστότοποι ") έχουν το δικαίωμα να συνδέονται με τον Ιστότοπο χωρίς τη ρητή έγκριση του Διαχειριστή αν ο σύνδεσμος αυτός είναι: (i) ένας σύνδεσμος "λέξη" (και όχι "λογότυπο") (π.χ. "NBA.com," "The Official Site of the National Basketball Association," ή "Ο Επίσημος Ιστότοπος των Lakers") και (ii) χωρικά διαχωρισμένος από και μη σχετιζόμενος με άλλον τρόπο με, οποιαδήποτε διαφήμιση, χορηγία ή άλλου είδους εμπορικό κείμενο ή γραφικά που ενδέχεται να υπάρχουν στη σελίδα /χώρο που περιέχει έναν τέτοιο σύνδεσμο-λέξη. 
 
Γ. Τα λογότυπα του nba.sport.24, sport24, ή οποιοδήποτε άλλο λογότυπο του NBA ή των ομάδων του (σύνδεσμος "λογότυπο") δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει σύνδεση με τον παρόντα ιστότοπο ή/ και το NBA.com χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή.  
 
Δ. Κανένας σύνδεσμος για τον Ιστότοπο δεν μπορεί να "πλαισιώνεται" από τον Επιτρεπτό Ιστότοπο απ’ όπου προέρχεται ο σύνδεσμος, εάν αυτό το "πλαίσιο" περιέχει διαφήμιση, χορηγία ή άλλο εμπορικό κείμενο ή γραφικά.  
 
Ε. Όλοι οι σύνδεσμοι για τον ιστότοπο από έναν Επιτρεπτό Ιστότοπο, πρέπει να είναι σύνδεσμοι για την αρχική σελίδα του Ιστότοπου ή για την αρχική σελίδα μιας συγκεκριμένης ομάδας – οι σύνδεσμοι για εσωτερικές σελίδες εντός του Ιστότοπου (π.χ. τη σελίδα ενός παίκτη, μια σελίδα με φωτογραφίες ή ένα άρθρο) εκτός από την αρχική σελίδα μιας ομάδας, δεν επιτρέπονται. 
 
ΣΤ. Η ανάρτηση ή η δημιουργία συνδέσμου για τον Ιστότοπο, υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει τους άνωθεν Περιορισμούς Συνδέσμων και ότι συμφωνείτε να τηρήσετε τους όρους τους.  
 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
 
Ο Διαχειριστής του Ιστότοπου αυτού, ενδέχεται να παράσχει περιεχόμενο όπως γραφικά, κείμενο, ακουστικό υλικό, βίντεο, φωτογραφίες, ειδήσεις, αποτελέσματα ή άλλο υλικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί, ως τμήμα ή μέσω τροφοδοσίας RSS ή παρόμοιας τεχνολογίας, μέσα σε έναν ιστότοπο ή σε μια άλλη online, ενσύρματη, ασύρματη, ή άλλη υπηρεσία πέραν του Ιστότοπου (“Τμήμα Περιεχομένου”). Στο βαθμό που ο Διαχειριστής καθιστά διαθέσιμο Τμήμα Περιεχομένου, συμφωνείτε να το χρησιμοποιείτε υπεύθυνα και σε συνέπεια με τους παρόντες Όρους Χρήσης και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες ή περιορισμούς σας γίνουν γνωστοί σε σχέση με το Τμηματικό Περιεχόμενο.  
 
Κάνοντας χρήση του Τμηματικού Περιεχομένου ή ενσωματώνοντας ή σχετίζοντας το με έναν ιστότοπο, ή με άλλη διαδικτυακή, ενσύρματη ή ασύρματη υπηρεσία πέραν του Ιστότοπου, συμφωνείτε να μην: (1) παρεμποδίζετε το Διαχειριστή από το να προσδώσει διακριτική δύναμη στο Τμηματικό Περιεχόμενο, από το να επιβεβαιώσει ή να υπονοήσει την ιδιοκτησία ή τη συγγραφή του Τμηματικού Περιεχομένου, ή να διευκολύνει τρίτους να επιβεβαιώσουν ή να υπονοήσουν ιδιοκτησία ή συγγραφή του (2) περικόπτετε ή επεξεργάζεσθε το Τμηματικό Περιεχόμενο, εκτός από περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται συγκεκριμένα από το Διαχειριστή ή (3) δημοσιεύετε, τοποθετείτε, ή χρησιμοποιείτε το Τμηματικό Περιεχόμενο σε τοποθεσία ή με τρόπο τέτοιο ώστε να ενδέχεται να συσχετιστεί με περιεχόμενο ή με άλλο υλικό το οποίο (i) είναι ή μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προκατειλημμένο, εμπρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό πορνογραφικό, βλάστημο, σεξουαλικό ή απρεπές, (ii) συνιστά, συνηγορεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά ή οποία αποτελεί ή οδηγεί σε ποινικό αδίκημα, αστική ευθύνη ή άλλη παραβίαση οποιουδήποτε τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς νόμου (iii) παραβιάζει, λογοκλέπτει ή προσβάλει τα δικαιώματα τρίτων, όπως ενδεικτικά, πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα προσωπικού απορρήτου, ή δημοσιότητας καθώς και όποιο άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα (iv) περιέχει ή ενδέχεται να σχετίζεται με ιό ή με άλλο επιβλαβές στοιχείο (v) αποτελεί ή εμπεριέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις προέλευσης ή δηλώσεις γεγονότων (vi) περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, ή άλλο υλικό εμπορικής φύσεως ή (vii) περιέχει διαφήμιση, υλικό προώθησης ή εμπορική άγρα πελατών οποιασδήποτε φύσεως.  
 
Αν και ο Διαχειριστής δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που να απορρέει από την όποια χρήση Τμήματος Περιεχομένου, ενδέχεται να εποπτεύει τους ιστότοπους ή τις άλλες διαδικτυακές, ενσύρματες ασύρματες ή άλλες υπηρεσίες με τις οποίες χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο Τμήμα Περιεχομένου. Συμφωνείτε πως θα αφαιρέσετε γρήγορα και πρόθυμα, και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών, το συγκεκριμένο Τμήμα Περιεχομένου από οποιονδήποτε ιστότοπο, ή άλλη διαδικτυακή, ενσύρματη, ασύρματη ή άλλη υπηρεσία, αν ο Διαχειριστής ή ο πράκτοράς του απαιτήσει ότι το κάνετε, και ότι θα διατηρείτε την δυνατότητα να αφαιρείτε το Τμηματικό Περιεχόμενο από οποιονδήποτε ιστότοπο, ή άλλη διαδικτυακή, ενσύρματη, ασύρματη ή άλλη υπηρεσία  όπου εξαιτίας σας τοποθετήθηκε ή συσχετίστηκε.   Συμφωνείτε επίσης ότι ο Διαχειριστής διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να απαιτήσει την αφαίρεση του Τμήματος Περιεχομένου από ιστότοπους ή άλλες online, ενσύρματες ασύρματες ή άλλες υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, όπως, ενδεικτικά, τις απαγορευμένες χρήσεις του Τμήματος Περιεχομένου που περιγράφονται άνωθεν, ότι ο Διαχειριστής μπορεί να υλοποιήσει και να χρησιμοποιήσει προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσει τους ιστότοπους ή τις άλλες διαδικτυακές, ενσύρματες ασύρματες ή άλλες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Τμήμα Περιεχομένου ή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τέλος ότι ο Διαχειριστής ενδέχεται να μην σας ενημερώσει επακριβώς για την ύπαρξη ή τη φύση αυτών των προστατευτικών μέτρων.  
 
Ο Διαχειριστής παρέχει τοΤμήμα Περιεχομένου, ( και μόνο σε περίπτωση που πραγματικά το παρέχει) εθελοντικά. Ο Διαχειριστής αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση να παρέχει οποιοδήποτε Τμήμα Περιεχομένου ή να το ενημερώνει, να διατηρεί την διαθεσιμότητά του ή να διασφαλίζει την ακρίβειά του. 
 
Βλέποντας ή χρησιμοποιώντας το οποιοδήποτε τμήμα Περιεχομένου, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΒΑ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 10 των παρόντων Όρων Χρήσης.  
 
Ακόμα και στην περίπτωση που υφίσταται δήλωση για το αντίθετο από το Διαχειριστή ή από εσάς ή από το οποιοδήποτε τρίτο μέρος, η χρήση από μέρους σας Τμήματος Περιεχομένου δεν δημιουργεί καμία εμπιστευτική ή συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή ή μεταξύ του Διαχειριστή και τρίτων, πέραν αυτής που απορρέει από αυτούς τους Όρους Χρήσης.  
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 
Αν και ο Διαχειριστής καταβάλει λογικές προσπάθειες να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο, εντούτοις δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που καθίστανται διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου (όπως, ενδεικτικά, πληροφορίες που περιέχονται στις Λειτουργίες Μηνυμάτων ή σε αρχεία κειμένου) δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες εκπαιδευμένων επαγγελματιών σε οποιονδήποτε τομέα, όπως ενδεικτικά, σε οικονομικά, ιατρικά ή νομικά ζητήματα. Ο Διαχειριστής δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.  
 
Καμία από τις συνεργαζόμενες – συνδεδεμένες εταιρείες ή πρόσωπα , ή ιδιοκτήτες, εργαζόμενους, διευθυντές, στελέχη ή μετόχους (συλλογικά " Διαχειριστές "), εγγυώνται ή εξασφαλίζουν ότι το υλικό που εμπεριέχεται στον Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή εγκεκριμένο για χρήση σε όλες τις χώρες, πολιτείες, επαρχίες, κομητείες ή άλλες περιοχές δικαιοδοσίας. Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και με δική σας ευθύνη, και συνεπώς είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.  
 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ , ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ, ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ Η ΕΓΚΑΙΡΕΣ, Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΟΥΤΕ ΑΝΕΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΄Η/ΚΑΙ ΙΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΩΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ, Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.  
 
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΙΟΥΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Ή ΜΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΞΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ Ή ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΑΠΟ, ΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.  
 
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους και δείκτες για άλλους ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού, πηγές και διαφημιστές του Ιστότοπου. Σύνδεσμοι από και προς τον Ιστότοπο που διατηρούνται από τρίτα μέρη, δεν αποτελούν επιδοκιμασία εκ μέρους του Διαχειριστή ή κάποιας συνδεδεμένης επιχείρησης / προσώπου, κανενός ιστότοπου ή περιεχόμενου που ανήκουν σε τρίτο μέρος. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των πηγών τρίτων μερών ούτε του περιεχομένου τους. Ο Διαχειριστής δεν έχει ελέγξει κανέναν ή όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιονδήποτε σελίδων εκτός Ιστότοπου ή άλλων ιστότοπων που συνδέονται με τον Ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με τον Ιστότοπο, σελίδες εκτός Ιστότοπου ή με άλλους ιστότοπους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Επιλέγοντας οποιονδήποτε τέτοιο σύνδεσμο, αναγνωρίζετε ότι ο Ιστότοπος δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε άλλους ιστότοπους και δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση σχετικά με αυτούς και το περιεχόμενό τους και δια του παρόντος ανακαλείτε και παραιτήστε οποιασδήποτε αξίωσης κατά του Διαχειριστή αναφορικά με άλλους ιστότοπους. Θα πρέπει να απευθύνετε τυχόν προβληματισμούς σε σχέση με εξωτερικούς συνδέσμους στο διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ιστότοπου. 
 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
 
Ο Διαχειριστής μπορεί να ειδοποιήσει τους χρήστες του Ιστότοπου μέσω μιας γενικής ειδοποίησης στον Ιστότοπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη, αν αυτή βρίσκεται στο αρχείο στοιχείων λογαριασμού του Διαχειριστή, ή μέσω γραπτής επιστολής απεσταλμένης με ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας στη διεύθυνση ενός χρήστη, αν αυτή βρίσκεται στο αρχείο στοιχείων λογαριασμού του Διαχειριστή. Από μέρους σας μπορείτε να αποστείλετε ειδοποίηση στο Διαχειριστή (η οποία θα θεωρηθεί παραδοθείσα όταν ληφθεί) ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:  
 
1. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nbagreece@sport24.gr  
 
2. επιστολή απεσταλμένη μέσω φαξ, στον παρακάτω αριθμό φαξ: (210) 3315067 
 
Υπόψη: Νομικού Τμήματος  


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  
 
Δια του παρόντος, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και απαλλάξετε την Lenok ltd, την NBAP τη μητρική της και τις συνδεδεμένες – συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα που έχει συστήσει το NBA, την Εθνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τις ομάδες μέλη της, την Εθνική Ομοσπονδία Παικτών NBA, και κάθε έναν από τους δικούς τους αντίστοιχους συνεργάτες. αντιπροσώπους, μέλη, μετόχους, διευθυντές, στελέχη, εργαζόμενους, πράκτορες, εμπορικούς αντιπροσώπους, αντιπροσώπους, πωλητές και επιχειρηματικούς συνεργάτες, από τις όποιες αξιώσεις, ευθύνες, αποζημιώσεις και κόστη (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρων) που ενδέχεται να απορρέουν από ή να συνδέονται με: (i) την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά, τη χρήση οποιασδήποτε Λειτουργίας Μηνυμάτων, Τμήματος Περιεχομένου ή του Καταστήματος και (ii) κάθε παραβίαση ή κάθε εικαζόμενη παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.  
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
Ο Διαχειριστής ενδέχεται να αλλάξει, να αναστείλει ή να παύσει οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της όποιας λειτουργίας, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου του Ιστότοπου. Ο Διαχειριστής μπορεί επίσης οποτεδήποτε να επιβάλει περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες ή να περιορίσει εν μέρει ή εν όλω την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς επιφύλαξη σε οποιοδήποτε νόμιμο ή πρόσφορο μέσο που είναι διαθέσιμο σε αυτόν,  για οποιανδήποτε λόγο ή σκοπό, όπως ενδεικτικά, για συμπεριφορά η οποία κατά τη γνώμη του Διαχειριστή παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή άλλες πολιτικές ή κατευθυντήριες γραμμές αναρτημένες στον Ιστότοπο ή για συμπεριφορά η οποία κατά τη γνώμη του Διαχειριστή είναι επιβλαβής για άλλους πελάτες, για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Διαχειριστή ή για άλλους παροχείς πληροφοριών. Ύστερα από οποιαδήποτε διακοπή της παρούσας συμφωνίας, οφείλετε να πάψετε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και να καταστρέψετε όλο το υλικό που έχετε προμηθευτεί από αυτόν.  
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
Το Λογισμικό και το υπόλοιπο υλικό από τον παρόν Ιστότοπο ενδέχεται να υπόκειται σε Έλεγχο Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νομοθεσία Ελέγχου Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών απαγορεύει την εξαγωγή κάποιων τεχνικών δεδομένων και λογισμικού σε συγκεκριμένες περιοχές. Κανένα μέρος του λογισμικού από τον Ιστότοπο αυτό δεν επιτρέπεται να ληφθεί ηλεκτρονικά ή να εξαχθεί  στις χώρες (ή σε κάτοικο ή πολίτη των χωρών) Κούβα, Ιράν, Λιβύη, Βόρειο Κορέα, Σουδάν, Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν κηρύξει εμπάργκο προϊόντων ή (ii) σε οποιοδήποτε πρόσωπο αναγράφεται στον κατάλογο, των Ειδικά Χαρακτηρισμένων Υπηκόων, του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. ή στον Πίνακα Άρνησης Παραγγελιών του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. Ο διαχειριστής δεν εγκρίνει τη λήψη ή την εξαγωγή λογισμικού ή τεχνικών δεδομένων από αυτό τον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας απαγορεύεται από τους Νόμους Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών.  
 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   
 
Εάν θεωρείτε, καλή τη πίστη, ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν αναπαραχθεί ή φέρουν κάποιο σύνδεσμο από το site μας χωρίς να έχουμε το απαραίτητο δικαίωμα ή την απαραίτητη άδεια και με τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών σας δικαιωμάτων, παρακαλούμε όπως αποστείλατε τις παρακάτω πληροφορίες στον εντεταλμένο μας υπεύθυνο πνευματικής ιδιοκτησίας:  
 
(α) υπόδειξη του έργου επί του οποίου έχει υπάρξει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων 
 
(β) υπόδειξη του υλικού στον Ιστότοπο, το οποίο επικαλείστε ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα  και του οποίου ζητείται η απομάκρυνση 
 
(γ) το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση και τον αριθμό επικοινωνίας σας, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν υπάρχει, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο 
 
(δ) μια δήλωση ότι, καλή τη πίστη, θεωρείτε ότι η χρήση του προστατευόμενου έργου δεν έχει λάβει την έγκριση του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του ή το νόμο 
 
(ε) μια δήλωση ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην ειδοποίηση είναι ακριβή και, επί ποινή ψευδούς βεβαίωσης, ότι ο υπογράφων είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού πνευματικού δικαιώματος που επικαλείται ότι έχει παραβιαστεί και  
 
(στ) μια ηλεκτρονική ή χειρόγραφη υπογραφή του ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος ή ενός ατόμου εξουσιοδοτημένου εκ μέρους του ιδιοκτήτη να ισχυριστεί παραβίαση πνευματικού δικαιώματος και να υποβάλει τη δήλωση. 
 
Εκπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων για ειδοποίηση ισχυρισμών παραβίασης στον Ιστότοπο είναι η: 
 
DMCA Agent  
NBA Media Ventures, LLC  
645 Fifth Avenue  
New York, NY 10022  
Τηλέφωνο: 212-407-8000  
Φαξ: 212-223-5159  
Email: dmca@nba.com  


ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
 
Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οι όποιες διαφορές που αφορούν τον Διαχειριστή (εξαιρουμένων αυτών που αφορούν τις λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες του ΝΒΑ που ρυθμίζεται παρακάτω) που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου, διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις από τις κείμενες διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Ο όποιος ισχυρισμός κατά του Διαχειριστή (εξαιρουμένων αυτών που στρέφονται κατά των λοιπόν συνεργαζόμενων εταιρειών του ΝΒΑ) σχετικός με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα εκδικάζονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών, και δια του παρόντος δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων για τέτοιους σκοπούς και ότι αποποιείστε κάθε ισχυρισμό ότι τα δικαστήρια αυτά δεν έχουν δικαιοδοσία επί μιας τέτοιας διαφωνίας ή ότι η προσέλευση σε αυτά δεν είναι αρμόζουσα ή βολική.  Επιπλέον συμφωνείτε ότι αποδέχεστε επίδοση του δικογράφου με πιστοποιημένο ταχυδρομείο, με απόδειξη επιστροφής, στη διεύθυνση που εσείς έχετε ορίσει. Ο Διαχειριστής θα δικαιούται να δικαστικά έξοδα και, εντός λογικού πλαισίου, αμοιβές δικηγόρων που έχουν απαιτηθεί για την απόδειξη οποιασδήποτε παραβίασης των Όρων Χρήσης. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι κάθε διαφορά που αφορά τις λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες του NBA και σχετίζεται με τη χρήση του Ιστότοπου, διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α, ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Ο όποιος ισχυρισμός κατά του Διαχειριστή (εξαιρουμένων αυτών που στρέφονται κατά των λοιπόν συνεργαζόμενων εταιρειών του ΝΒΑ) σχετικός με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα εκδικάζονται αποκλειστικά από τα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια αρμόδιας δικαιοδοσίας της πόλης της Νέας Υόρκης. Της πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  


ΔΙΑΦΟΡΑ  
 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών, και υπερισχύουν όλων των προγενέστερων και σύγχρονων γραπτών ή προφορικών συμφωνιών, προτάσεων, ή επικοινωνιών σε σχέση με το παρόν ζήτημα μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης και η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου μετά από την ανάρτηση των τυχόν τροποποιήσεων σε αυτόν, αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι αποκλειστικά για ευκολία και δεν πρέπει να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές προς εσάς. Εάν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως παράνομη, άκυρη ή με εφαρμόσιμη, οι εναπομένουσες διατάξεις θα παραμείνουν ισχύουσες και  εφαρμόσιμες. 
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28 Απριλίου, 2011 
 
Copyright 2011 NBA Properties, LLC All rights reserved.

ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ