Πολιτική Απορρήτου

 

Αναζητάτε τους Όρους Χρήσης; Κλικ εδώ.  
 
Ο παρών ιστότοπος nba.sport24.gr λειτουργεί από την Lenok ltd, βάσει ειδικής συμφωνίας με την NBA Properties, Inc (NBAP). Τα προσωπικά ή άλλα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν κείμενο συλλέγονται και ανήκουν αποκλειστικά στις NBA Media Ventures, LLC ("NBAMV"), NBA TV, LLC ("NBATV") και NBA Properties, Inc. ("NBAP") (οι NBAMV, NBATV και NBAP αναφέρονται συλλογικά ως οι "Εταιρείες NBA ", ενώ οι Εταιρείες NBA αναφέρονται συλλογικά στο παρόν ως  "εμείς", "μας" ή "εμάς").  

Δεσμευόμαστε ως προς την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική") περιγράφει τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του nba.sport24.gr, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τις διασφαλίσεις που διαθέτουμε για την προστασία τους. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας, ότι η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέσω του nba.sport24.gr. Δεν ισχύει για τυχόν άλλα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ή αποκτηθεί από το sport24.gr ή από οποιοδήποτε μέλος της Οικογένειας NBA (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) με άλλα μέσα.  
 
Προτού υποβάλλετε οποιαδήποτε δεδομένα στον παρόντα ιστότοπο, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική για επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστοτόπου, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, καθώς και στη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, όπου κάτι τέτοιο ισχύει, σε άλλες χώρες. Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική αυτή, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Η χρήση από μέρους σας του παρόντος ιστοτόπου υποδηλώνει την αποδοχή από εσάς αυτής Πολιτικής, καθώς και της συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με αυτήν. 
 
Σημειώστε επίσης, ότι ο παρών ιστοχώρος περιλαμβάνει κάποιες "Ενότητες Τρίτων", οι οποίες λειτουργούν από τρίτα μέρη. Πρέπει επίσης να σημειώσετε ότι το nba.sport24.gr συνεργάζεται με (και ίσως προμηθεύει και συνδέσμους προς) ιστότοπους τρίτων (δηλαδή άλλους ιστότοπους που δεν αποτελούν μέρος του παρόντος ιστοτόπου και οι οποίοι διαφημίζουν ή/και προσφέρουν λειτουργίες και συναλλαγές που περιγράφονται στο nba.sport24.gr. Οι οργανισμοί που ελέγχουν αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες. Εάν επισκεφθείτε έναν ιστότοπο που δεν αποτελεί τμήμα του παρόντος ιστοτόπου, σας προτρέπουμε να εξετάσετε την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου προτού προβείτε στην παραχώρηση προσωπικά αναγνωρίσιμων δεδομένων.  
 
Ο παρόν ιστότοπος δεν ζητά, εν γνώσει του, προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από νέους κάτω των 18 ετών. Επιπλέον, ο παρόν ιστότοπος δεν αποκτά, δεν διατηρεί και δεν χρησιμοποιεί, εν γνώσει του, δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο έχει υποδηλώσει ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή σε ορισμένες λειτουργίες και συναλλαγές του παρόντος ιστότοπου ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε νέους κάτω των 18 ετών.  
Σε περίπτωση που προβούμε σε τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, οι αλλαγές αυτές θα αναρτηθούν εδώ ώστε να έχετε πάντοτε επίγνωση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, του πώς χρησιμοποιούνται και υπό ποιες περιστάσεις ενδέχεται να γνωστοποιηθούν. Δεδομένου ότι η Πολιτική αυτή ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα, θα πρέπει να την επανεξετάζετε περιοδικά και ιδιαίτερα πριν δώσετε επιπλέον προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα. Η συνεχιζόμενη από μέρους σας χρήση του παρόντος ιστοτόπου κατόπιν της αναρτήσεως αλλαγών στην παρούσα Πολιτική, θα υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.  
 
Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την Πολιτική αυτή ή τις πρακτικές δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nbagreece@sport24.gr.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

  • Οι οργανισμοί που συλλέγουν τα δεδομένα
  • Ποια προσωπικά αναγνωρίσιμα και άλλα δεδομένα συλλέγονται
  • Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά αναγνωρίσιμα και άλλα δεδομένα
  • Σε ποιους ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα αυτά
  • Τα προστατευτικά μέτρα που διατίθενται για την αποφυγή απώλειας, κατάχρησης ή μετατροπής των δεδομένων υπό τον έλεγχό μας
  • Πώς μπορείτε να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες στα δεδομένα
  • Επιλογή Νομοθεσίας

 
Οι  οργανισμοί που συλλέγουν  τα δεδομένα

 
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστότοπου συλλέγονται εκ μέρους, και ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη της "Οικογένειας NBA," όπως ενδεικτικά,  στις Οντότητες NBA, στην WNBA Enterprises, LLC ("WNBAE"), στην NBA Development League, LLC, σε κάθε ομάδα του NBA, WNBA, και D-League και σε κάθε μια από τις αντίστοιχες μητρικές και θυγατρικές τους. 

 
Ποια προσωπικά αναγνωρίσιμα και άλλα δεδομένα συλλέγονται 

 
Όπως δηλώνεται και άνωθεν, το Δίκτυο NBA.com δεν ζητά, εν γνώσει του, προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από νέους κάτω των 18 ετών.

 
Σε ότι αφορά άτομα ηλικίας  άνω των 18, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα που απαιτούνται για συμμετοχή σε συγκεκριμένες λειτουργίες και συναλλαγές. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαφοροποιούνται, αλλά συνήθως θα περιλαμβάνουν τον ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση (πόλη, πολιτεία, ταχυδρομικό κώδικα, και χώρα), πλήρη ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να προμηθεύσετε ένα μοναδικό όνομα μέλους και έναν κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου.  Μπορεί να επιλέξετε να μας προμηθεύσετε με επιπλέον προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά που βρίσκονται στο προφίλ σας, ή όταν αναρτάτε σχόλια ή περιεχόμενο στα δημόσια φόρουμ μας. Σε περίπτωση που προμηθεύσετε προσωπικά δεδομένα με τους προαναφερθέντες τρόπους, παρακαλούμε σημειώσατε πως αυτά ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.  Για καλύτερη προσαρμογή και βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστης, ενδέχεται να συνδυάσουμε δεδομένα που μας δίνετε, με επιπλέον δεδομένα (όπως ενημερώσεις ταχυδρομικής διεύθυνσης και δημογραφικά δεδομένα) τα οποίες αποκτούμε από δημόσιες πηγές ή αξιόπιστα τρίτα μέρη. Τα δεδομένα που συνδυάζονται με προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα, καθίστανται και αντιμετωπίζονται ως προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα, βάσει της παρούσας Πολιτικής. 
 
Ο παρών ιστότοπος μπορεί επίσης να συλλέγει μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα όπως στατιστικές κυκλοφορίας αναφορικά με θέαση σελίδων, και άλλες τεχνικές πληροφορίες όπως διευθύνσεις IP και άλλες τυπικές πληροφορίες διαδικτυακής σύνδεσης. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης web beacons και άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες για να καταγράψει κάποιες πληροφορίες σχετικά με μοτίβα χρήσης, όπως π.χ. τις σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες εντός του παρόντος ιστότοπου. Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να καταγράφει τις διευθύνσεις IP (Internet Protocol /Πρωτόκολλο Διαδικτύου) των χρηστών (την ομάδα τεσσάρων αριθμών διαχωρισμένων με κόμμα, όπως 123.45.67.89, ο οποίος ταυτοποιεί έναν συγκεκριμένο κεντρικό υπολογιστή), για λόγους διαχείρισης συστήματος, παρέχοντας συγκεκριμένες λειτουργίες και περιεχόμενο ιστότοτου, καταμέτρηση απόδοσης ιστότοπων και συγκέντρωση και αναφορά συνολικών δεδομένων χρήσης.  Μπορεί να συνδυάσουμε αυτά και άλλα μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα, με τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα που έχουμε συλλέξει, για να προσαρμόσουμε την εμπειρία χρήσης κάποιου χρήστη.  Επιπλέον, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να ζητά ανά καιρούς, την άποψή σας (π.χ., για να προσδιορίσει τις προτιμήσεις σας και να σας παράσχει ένα καλύτερα προϊόν ή προσφορά).  Οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι πάντοτε προαιρετικές και η επιλογή μη συμμετοχής σε αυτές, δεν θα επηρεάσει τη θέση σας ως χρήστη του παρόντος ιστότοπου.

 
Χρήση Cookies. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" (συμπεριλαμβανομένων cookies του προγράμματος περιήγησης και flash cookies) και τις διευθύνσεις IP των χρηστών για να προσαρμόσει και να βελτιώσει την online εμπειρία σας στον ιστότοπο. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που μεταφέρονται στο σκληρό σας δίσκο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και τα οποία αυτόματα αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας, όποτε αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας.  Η τεχνολογία αυτή αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό πολλών ιστότοπων και είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία κάποιων λειτουργιών του και για την παροχή κάποιων online υπηρεσιών προς εσάς.  Δεν συνδυάζουμε τα δεδομένα που αποκτούμε μέσω των cookies με προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα, αλλά ενδέχεται να τα συνδυάσουμε με άλλα ανώνυμα δεδομένα όπως ένας μοναδικός αριθμός ID που σας έχουμε αναθέσει. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε ο υπολογιστής σας να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλεται σε αυτόν κάποιο browser cookie ή ώστε να αρνείται εντελώς τα browser cookies.  Παρακαλούμε ελέγξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας για οδηγίας σχετικά με το πώς να κάνετε τις παραπάνω ρυθμίσεις. 
 
Cookies Τρίτων. Πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας, ότι ο παρών ιστότοπος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει γενικά τη χρήση cookies (ή την συνεπαγόμενη χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από τα cookies) από τρίτα μέρη τα οποία παρέχουν πληροφορίες ή παρέχουν δεδομένα, περιεχόμενο και υπηρεσίες για τον ιστότοπο ή που διαφημίζονται σε αυτόν. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί αξιόπιστους τρίτους προμηθευτές, όπως τον Adman, για να προβάλει τις περισσότερες διαφημίσεις που βλέπετε στις σελίδες του ιστότοπου μας.

  
Σε κάποιες περιπτώσεις, άλλοι ιστότοποι των οποίων είστε χρήστες ή μέλη ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες σας στον παρόντα ιστότοπο, τα οποία οι ιστότοποι μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν ή να γνωστοποιήσουν στις δικές τους τοποθεσίες, όπως αυτοί περιγράφουν. Παρακαλούμε εξετάστε τις πολιτικές άλλων ιστότοπων των οποίων είστε χρήστης ή μέλος για να μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές τους.  Όπως σημειώθηκε παραπάνω, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να αντιστοιχούν στο επίπεδο που εσείς νιώθετε άνετα με τη χρήση των cookies.

 
Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα και οι άλλες πληροφορίες 
 
Ο παρών ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για να σας προμηθεύσει με υπηρεσίες και πληροφορίες που έχετε καθώς και για να επιλύει διαφωνίες, να εισπράττει αμοιβές και να αντιμετωπίζει προβλήματα. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για να αποκριθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από μέρους σας (π.χ. απάντηση σε ερωτήσεις απεσταλμένες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου), για να αποτρέψει πιθανώς απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες και να επιβάλλει τους Όρους Χρήσης μας και τέλος για να προσαρμόζει, να μετρά, και να βελτιώνει τις υπηρεσίες μας, το περιεχόμενό μας και την εμφάνιση της τοποθεσίας μας.   Ο παρών ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας ή/και να συμπληρώσει τα δεδομένα σας με άλλες πληροφορίες που αποκτούμε, για προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία και για να σας ειδοποιούμε σχετικά με ειδικές προσφορές, προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που πιστεύουμε ότι ίσως σας ενδιαφέρουν.  Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε ηλεκτρονική επικοινωνία εμπορικής φύσεως από εμάς, υποδεικνύοντας την προτίμησή σας αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εντός των απεσταλμένων μηνυμάτων.  Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nbagreece@sport24.gr.  
 
Σε ποιους ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα 

 
Όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να γνωστοποιήσει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σε άλλους εντός της Οικογένειας NBA. Περιστασιακά, ο παρών ιστότοπος μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σε τρίτους στους οποίους έχουμε αναθέσει να εκτελεί κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με τη λειτουργία ορισμένων πτυχών του, όπως την προσαρμογή, τη μέτρηση, και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, του περιεχομένου μας και της εμφάνισης της τοποθεσίας μας. Αυτοί οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνο με τρόπο που συμβαδίζει με την παρούσα Πολιτική.  
 
Η οικογένεια NBA έχει πολλούς χορηγούς και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και προϊόντα στους χρήστες μας. Εκτός περιπτώσεων όπου αναφέρεται το αντίθετο, ο παρών ιστότοπος δεν θα γνωστοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στους συνεργάτες αυτούς αν εσείς έχετε υποδηλώσει ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες, ειδικές προσφορές, ή προωθήσεις από τρίτους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Περιστασιακά, ο παρών ιστότοπος μπορεί να κοινοποιεί ή να προμηθεύει μη-αναγνωρίσιμα, συγκεντρωτικά δεδομένα στους συνεργάτες αυτούς, και επιπλέον, ενδέχεται να τους προμηθεύσει με ταχυδρομικές διευθύνσεις και άλλα στοιχεία ώστε να μπορούν να σας αποστέλλουν προσφορές. Αν δεν επιθυμείτε τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σας να κοινοποιούνται στους συνεργάτες αυτούς, μπορείτε να το αιτηθείτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο nbagreece@sport24.gr. Τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να καταστούν διαθέσιμα σε μια εταιρεία που αποκτά μέρος ή το σύνολο του ενεργητικού του παρόντος ιστότοπου, σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, στην οποία περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε σχετικά με τη συναλλαγή και με τυχόν αλλαγές στην ισχύουσα πολιτική απορρήτου.  Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα, βάσει της διακριτικής μας ευχέρειας, σε συνεργασία με αρχές επιβολής νόμου ή άλλες κυβερνητικές αρχές, ή εάν μας ζητηθεί τέτοια γνωστοποίηση μέσω κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης νομικής διαδικασίας.  
 
Αν και η Οικογένεια NBA επιλέγει με προσοχή τους συνεργάτες και τους συμβούλους της, ευθυνόμαστε μόνο για το περιεχόμενο των δικών μας ιστότοπων και για τη χρήση των προσωπικά αναγνωρίσιμων δεδομένων σας από την πλευρά μας και μόνο. Όλα τα τρίτα μέρη που σχετίζονται με τον ιστότοπο ή/και με τα οποία ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται (όπως ενδεικτικά, διαφημιστές, χορηγοί, και άλλοι Διαδικτυακοί ιστότοποι) και με τα οποία μοιραζόμαστε δεδομένα, διαθέτουν ανεξάρτητες πρακτικές απορρήτου και συλλογής δεδομένων.  Σας προτρέπουμε να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου τον οποίο επισκέπτεστε.  Ο παρών ιστότοπος δεν ελέγχει αυτή τη συλλογή δεδομένων και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο ή υπαίτιο για τις πολιτικές ή για τις ενέργειες τρίτων.  

 
Τα προστατευτικά μέτρα που διατίθενται για την αποφυγή απώλειας, κατάχρησης ή τροποποίησης των πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας  
 
Ο παρών ιστότοπος διαθέτει μέτρα ασφαλείας ευρείας αποδοχής για την προστασία κατά της απώλειας, κατάχρησης και μεταβολής των δεδομένων που έχει υπό τον έλεγχό της. Οι διακομιστές του παρόντος ιστότοπου, που εμπεριέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα, φυλάσσονται σε μια ασφαλή και κλιματολογικά ελεγχόμενη εγκατάσταση σε απομακρυσμένη τοποθεσία.  Πέρα από τη σωματική προστασία των διακομιστών, εξασφαλίζουμε κατά της απώλειας δεδομένων δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας, διεξάγοντας ελέγχους συνέπειας και περιορίζοντας την πρόσβαση στα δεδομένα των διακομιστών μας. Επιπλέον, μονάχα οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιχειρηματικών λειτουργιών μας, έχουν εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν μεμονωμένους πελάτες του παρόντος ιστότοπου.

 
Είναι σημαντικό να θυμόσαστε πως οτιδήποτε διαβιβάζετε ή γνωστοποιείτε online ενδέχεται να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους ή να υποκλαπεί παράνομα από τρίτους. Καμία μεταφορά δεδομένων από το Διαδίκτυο μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Αν και πασχίζουμε να χρησιμοποιούμε εμπορικώς λογικά μέσα για την προστασία των δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των οποιονδήποτε δεδομένων μεταβιβάζετε. 

 
Πληροφορίες που ηθελημένα αποκαλύπτονται από τους χρήστες και που αναρτώνται στον ιστότοπό μας (σε πίνακες ανακοινώσεων, σε ιστολόγια ή σε χώρους συνομιλιών) είναι ορατές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αναρτήσει προσωπικά δεδομένα, προσβάσιμα online στο ευρύ κοινό, το κάνει με δική του ευθύνη. Οι χρήστες αποδέχονται ότι μπορεί να λαμβάνουν σε απόκριση, αυτόκλητα μηνύματα από τρίτους. 

 
Επιλογή νομοθεσίας 

 
Σε περίπτωση που προκύψουν  διαφωνίες μεταξύ μας σχετικά  με την χρήση σας του παρόντος ιστότοπου, οι διαφωνίες αυτές θα επιλύονται βάσει της νομοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί επιλογής νομοθεσίας, και αποκλειστική αρμοδιότητα επί όλων των αξιώσεων θα έχουν τα ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια της Νέας Υόρκης.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 
Αποτελεί πολιτική του παρόντος ιστότοπου να μην ζητά, εν γνώσει του, προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από νέους κάτω της ηλικίας των 18 ετών. Αρκετές από τις διαδραστικές λειτουργίες στο Δίκτυο του NBA.com απαιτούν εγγραφή για συμμετοχή (π.χ., ηλεκτρονικά newsletters). Όλοι οι εγγραφόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο τους, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κάποιες περιπτώσεις τον ταχυδρομικό κώδικα.  Αν ο παρών ιστότοπος προσδιορίσει ότι κάποιο άτομο είναι κάτω της ηλικίας των 18, βάσει των στοιχείων που προμήθευσε κατά τη διαδικασία εγγραφής, το άτομο αυτό δεν θα έχει το δικαίωμα εγγραφής για τις συγκεκριμένες λειτουργίες του Δικτύου NBA.com.

 
Ο παρών ιστότοπος συνεργάζεται με (και ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς) ιστότοπους τρίτων που προσφέρουν λειτουργίες. Η εγγραφή για τις λειτουργίες αυτές γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων που ευθύνονται για τη λειτουργία των ιστότοπων όπου πραγματοποιείται η εγγραφή.  Τέτοιοι ιστότοποι τρίτων, ενδέχεται να επιτρέπουν σε νέους κάτω των 18 ετών να πραγματοποιούν εγγραφή για αυτές τις λειτουργίες σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου που είναι αναρτημένοι στους ιστότοπους αυτούς.  Οι διαχειριστές που ελέγχουν αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε εξετάστε τις πολιτικές απορρήτου καθενός από τους ιστότοπους τρίτων. 

 
   
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28η Απριλίου, 2011

 
Copyright 2011 NBA Properties, Inc. All rights reserved. 

ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ